Sprawny system energetyczny umożliwia zaspokajanie potrzeb odbiorców energii, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Energia wytwarzana przez elektrownie ulega dystrybucji za pomocą sieci energetycznych o podwyższonym napięciu, co minimalizuje straty mocy.

Sprawny system energetyczny umożliwia zaspokajanie potrzeb odbiorców energii, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Energia wytwarzana przez elektrownie ulega dystrybucji za pomocą sieci energetycznych o podwyższonym napięciu, co minimalizuje straty mocy.


Lista artykułów z tagiem: biegun

Napięcie i natężenie

Podczas przysłania energii elektrycznej kluczową rolę odgrywają zmiany napięcia prądu elektrycznego. [Reklama: wózki szynowe, opinie] Aby zrozumieć, dlaczego jest to takie ważne, należy najpierw zapoznać się z zagadnieniem napięcia. Napięcie U między dwoma punktami pola elektrostatycznego jest równe stosunkowi pracy W, jaka jest wykonywana przez siły pola, które przesuwają ładunek próbny między tymi punktami.

Kondensatory cd.

Jeżeli do kondensatora doprowadzimy napięcie zasilające (U) to na jego okładkach gromadzi się ładunek równy co do wartości lecz przeciwnego znaku. Nazywamy to ładowaniem kondensatora, które trwa do chwili, gdy napięcie między okładkami osiągnie wartość napięcia zasilającego. Pojemność kondensatora płaskiego zależy od jego wymiarów oraz właściwości dielektryka.

Zobacz także:

Elektrownie

Do sprawnego funkcjonowania systemu energetycznego potrzebna jest stała dostawa nośników energii dla wszystkich odbiorców. [Reklama: stacja lutownicza, pompa hydrauliczna] To zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju. Oprócz dostawy nośników energii, musi być zapewniona ich sprawne przetworzenie, przesył i dystrybucja do odbiorców w postaci nośników energii końcowej. W warunkach krajowych nośnikami energii pierwotnej są węgiel kamienny i brunatny, ropa i gaz ziemny.

TAURON

TAURON Polska Energia to spółka akcyjna, która wcześniej występowała pod nazwą Energetyka Południe S.A. Jej powstanie datuje się na 6 grudnia 2006 roku w związku z realizacją rządowego „Programu dla elektroenergetyki”. Zakładał on utworzenie czterech dużych podmiotów gospodarczych na tyle silnych, by mogły skutecznie konkurować na wolnym rynku energii z innymi europejskimi przedsiębiorstwami.

Kondensator na wysokie napięcie cd.

Dobrym sposobem konstrukcji kondensatora jest wykorzystanie wielu małych kondensatorów komercyjnych na niższe napięcia. W ten sposób można zwiększyć dopuszczalne maksymalne napięcie. Taka technologia nosi nazwę MMC, czyli Multi Mini Cap. Jest to najczęściej rozwiązanie najdroższe, ale zdarza się, że cena jest porównywalna z ceną kondensatora z folii polietylenowej.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009