Sprawny system energetyczny umożliwia zaspokajanie potrzeb odbiorców energii, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Energia wytwarzana przez elektrownie ulega dystrybucji za pomocą sieci energetycznych o podwyższonym napięciu, co minimalizuje straty mocy.

Sprawny system energetyczny umożliwia zaspokajanie potrzeb odbiorców energii, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Energia wytwarzana przez elektrownie ulega dystrybucji za pomocą sieci energetycznych o podwyższonym napięciu, co minimalizuje straty mocy.


Lista artykułów z tagiem: biegun

Napięcie i natężenie

Podczas przysłania energii elektrycznej kluczową rolę odgrywają zmiany napięcia prądu elektrycznego. [Reklama: wózki szynowe, opinie] Aby zrozumieć, dlaczego jest to takie ważne, należy najpierw zapoznać się z zagadnieniem napięcia. Napięcie U między dwoma punktami pola elektrostatycznego jest równe stosunkowi pracy W, jaka jest wykonywana przez siły pola, które przesuwają ładunek próbny między tymi punktami.

Kondensatory cd.

Jeżeli do kondensatora doprowadzimy napięcie zasilające (U) to na jego okładkach gromadzi się ładunek równy co do wartości lecz przeciwnego znaku. Nazywamy to ładowaniem kondensatora, które trwa do chwili, gdy napięcie między okładkami osiągnie wartość napięcia zasilającego. Pojemność kondensatora płaskiego zależy od jego wymiarów oraz właściwości dielektryka.

Zobacz także:

Chłodzenie transformatorów

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem elektrycznym wykorzystywanym w przesyle energii elektrycznej. [Reklama: stacja lutownicza, pompa hydrauliczna] Jest on przeznaczony do zamiany układu napięć i prądów przemiennych na układ napięć i prądów o innych z wartościach. Zamiana ta odbywa się przy pomocy pola magnetycznego o takiej samej częstotliwości.

Sieć wysokiego napięcia

Sieci i linii wykorzystywane w dystrybucji oraz przesyle energii są ściśle określone przez prawo energetyczne. Wprowadza ono szereg definicji odnoszących się do sieci energetycznych. Pod pojęciem sieci rozumiemy instalacje połączone i współpracujące ze sobą. Stanowią one zbiór przewodów elektrycznych, a także urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym.

Prywatyzacja

Przed kilkoma laty decyzją rządu rynek energii elektrycznej w Polsce został podzielony. Doszło do tego w wyniku realizacji "Programu dla elektroenergetyki". W ten sposób utworzono cztery duże grupy energetyczne. Powstały PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron, Energa oraz ENEA. Celem było stworzenie silnych podmiotów, które będą skutecznie konkurować na otwartym europejskim rynku energii.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009