Sprawny system energetyczny umożliwia zaspokajanie potrzeb odbiorców energii, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Energia wytwarzana przez elektrownie ulega dystrybucji za pomocą sieci energetycznych o podwyższonym napięciu, co minimalizuje straty mocy.

Sprawny system energetyczny umożliwia zaspokajanie potrzeb odbiorców energii, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Energia wytwarzana przez elektrownie ulega dystrybucji za pomocą sieci energetycznych o podwyższonym napięciu, co minimalizuje straty mocy.


Lista artykułów z tagiem: biegun

Napięcie i natężenie

Podczas przysłania energii elektrycznej kluczową rolę odgrywają zmiany napięcia prądu elektrycznego. [Reklama: wózki szynowe, opinie] Aby zrozumieć, dlaczego jest to takie ważne, należy najpierw zapoznać się z zagadnieniem napięcia. Napięcie U między dwoma punktami pola elektrostatycznego jest równe stosunkowi pracy W, jaka jest wykonywana przez siły pola, które przesuwają ładunek próbny między tymi punktami.

Kondensatory cd.

Jeżeli do kondensatora doprowadzimy napięcie zasilające (U) to na jego okładkach gromadzi się ładunek równy co do wartości lecz przeciwnego znaku. Nazywamy to ładowaniem kondensatora, które trwa do chwili, gdy napięcie między okładkami osiągnie wartość napięcia zasilającego. Pojemność kondensatora płaskiego zależy od jego wymiarów oraz właściwości dielektryka.

Zobacz także:

Sieć wysokiego napięcia

Sieci i linii wykorzystywane w dystrybucji oraz przesyle energii są ściśle określone przez prawo energetyczne. [Reklama: stacja lutownicza, pompa hydrauliczna] Wprowadza ono szereg definicji odnoszących się do sieci energetycznych. Pod pojęciem sieci rozumiemy instalacje połączone i współpracujące ze sobą. Stanowią one zbiór przewodów elektrycznych, a także urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym.

Transformator Tesli

Transformator Tesli jest dziełem Nicolasa Tesli, chorwackiego naukowca. Urządzenie to powstało ponad 100 lat temu w laboratorium Tesli w Colorado Springs. Posiada wiele nazw: generator Tesli, transformator Tesli, transformator rezonansowy, cewka Tesli. Transformator Tesli jest transformatorem bezrdzeniowym tzn. o rdzeniu powietrznym.

Transformatory specjalne

Transformatory można podzielić na specjalne, energetyczne i transformatory małej mocy ze względu na zastosowania. Rdzenie transformatorów małej mocy wykonuje się z materiałów magnetycznych miękkich. Takie materiały możemy podzielić na trzy podstawowe grupy. Należą do nich blachy ze stopów żelazo-niklowych lub żelazo-kobaltowych, blachy żelazokrzemowe walcowane na zimno i na gorąco oraz ferryt - najczęściej manganowo-cynkowe lub niklowo-cynkowe.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009