Sprawny system energetyczny umożliwia zaspokajanie potrzeb odbiorców energii, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Energia wytwarzana przez elektrownie ulega dystrybucji za pomocą sieci energetycznych o podwyższonym napięciu, co minimalizuje straty mocy.

Sprawny system energetyczny umożliwia zaspokajanie potrzeb odbiorców energii, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Energia wytwarzana przez elektrownie ulega dystrybucji za pomocą sieci energetycznych o podwyższonym napięciu, co minimalizuje straty mocy.


Lista artykułów z tagiem: biegun

Napięcie i natężenie

Podczas przysłania energii elektrycznej kluczową rolę odgrywają zmiany napięcia prądu elektrycznego. [Reklama: wózki szynowe, opinie] Aby zrozumieć, dlaczego jest to takie ważne, należy najpierw zapoznać się z zagadnieniem napięcia. Napięcie U między dwoma punktami pola elektrostatycznego jest równe stosunkowi pracy W, jaka jest wykonywana przez siły pola, które przesuwają ładunek próbny między tymi punktami.

Kondensatory cd.

Jeżeli do kondensatora doprowadzimy napięcie zasilające (U) to na jego okładkach gromadzi się ładunek równy co do wartości lecz przeciwnego znaku. Nazywamy to ładowaniem kondensatora, które trwa do chwili, gdy napięcie między okładkami osiągnie wartość napięcia zasilającego. Pojemność kondensatora płaskiego zależy od jego wymiarów oraz właściwości dielektryka.

Zobacz także:

Przekładniki

Przekładniki są to określone typy transformatorów specjalnych. [Reklama: stacja lutownicza, pompa hydrauliczna] Ich cechy są wykorzystywane w celu obniżenia wartości prądu lub napięcia. Dzięki temu można dokonywać pomiarów dla galwanicznego oddzielenia obwodu pomiarowego od sieci wysokiego napięcia. Przekładniki stosuje się przy bardzo różnorodnych pomiarach.

Enea i ENERGA

Enea SA to kolejne polskie przedsiębiorstwo branży elektroenergetycznej. Swoją siedzibę posiada w Poznaniu. Powstałą w związku z realizacją rządowego „Programu dla elektroenergetyki”, podobnie jak pozostałe spółki energetyczne. Pierwotna nazwa przedsiębiorstwa przedstawiała się jako Grupa Energetyczna Enea. Jednak zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 1 lipca 2007 r.

Chłodzenie transformatorów

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem elektrycznym wykorzystywanym w przesyle energii elektrycznej. Jest on przeznaczony do zamiany układu napięć i prądów przemiennych na układ napięć i prądów o innych z wartościach. Zamiana ta odbywa się przy pomocy pola magnetycznego o takiej samej częstotliwości.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009