Sprawny system energetyczny umożliwia zaspokajanie potrzeb odbiorców energii, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Energia wytwarzana przez elektrownie ulega dystrybucji za pomocą sieci energetycznych o podwyższonym napięciu, co minimalizuje straty mocy.

Sprawny system energetyczny umożliwia zaspokajanie potrzeb odbiorców energii, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Energia wytwarzana przez elektrownie ulega dystrybucji za pomocą sieci energetycznych o podwyższonym napięciu, co minimalizuje straty mocy.


Lista artykułów z tagiem: biegun

Napięcie i natężenie

Podczas przysłania energii elektrycznej kluczową rolę odgrywają zmiany napięcia prądu elektrycznego. [Reklama: wózki szynowe, opinie] Aby zrozumieć, dlaczego jest to takie ważne, należy najpierw zapoznać się z zagadnieniem napięcia. Napięcie U między dwoma punktami pola elektrostatycznego jest równe stosunkowi pracy W, jaka jest wykonywana przez siły pola, które przesuwają ładunek próbny między tymi punktami.

Kondensatory cd.

Jeżeli do kondensatora doprowadzimy napięcie zasilające (U) to na jego okładkach gromadzi się ładunek równy co do wartości lecz przeciwnego znaku. Nazywamy to ładowaniem kondensatora, które trwa do chwili, gdy napięcie między okładkami osiągnie wartość napięcia zasilającego. Pojemność kondensatora płaskiego zależy od jego wymiarów oraz właściwości dielektryka.

Zobacz także:

Elektrownie

Do sprawnego funkcjonowania systemu energetycznego potrzebna jest stała dostawa nośników energii dla wszystkich odbiorców. [Reklama: stacja lutownicza, pompa hydrauliczna] To zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju. Oprócz dostawy nośników energii, musi być zapewniona ich sprawne przetworzenie, przesył i dystrybucja do odbiorców w postaci nośników energii końcowej. W warunkach krajowych nośnikami energii pierwotnej są węgiel kamienny i brunatny, ropa i gaz ziemny.

Napięcie i natężenie

Podczas przysłania energii elektrycznej kluczową rolę odgrywają zmiany napięcia prądu elektrycznego. Aby zrozumieć, dlaczego jest to takie ważne, należy najpierw zapoznać się z zagadnieniem napięcia. Napięcie U między dwoma punktami pola elektrostatycznego jest równe stosunkowi pracy W, jaka jest wykonywana przez siły pola, które przesuwają ładunek próbny między tymi punktami.

Transformator Tesli

Transformator Tesli jest dziełem Nicolasa Tesli, chorwackiego naukowca. Urządzenie to powstało ponad 100 lat temu w laboratorium Tesli w Colorado Springs. Posiada wiele nazw: generator Tesli, transformator Tesli, transformator rezonansowy, cewka Tesli. Transformator Tesli jest transformatorem bezrdzeniowym tzn. o rdzeniu powietrznym.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009