Sprawny system energetyczny umożliwia zaspokajanie potrzeb odbiorców energii, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Energia wytwarzana przez elektrownie ulega dystrybucji za pomocą sieci energetycznych o podwyższonym napięciu, co minimalizuje straty mocy.

Sprawny system energetyczny umożliwia zaspokajanie potrzeb odbiorców energii, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Energia wytwarzana przez elektrownie ulega dystrybucji za pomocą sieci energetycznych o podwyższonym napięciu, co minimalizuje straty mocy.


Chłodzenie transformatorów

Transformatory można podzielić na specjalne, energetyczne i transformatory małej mocy ze względu zastosowania. Z kolei transformatory energetyczne można podzielić na dwie podstawowe grupy ze względu na rodzaj czynnika chłodzącego.

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem elektrycznym wykorzystywanym w przesyle energii elektrycznej. Jest on przeznaczony do zamiany układu napięć i prądów przemiennych na układ napięć i prądów o innych z wartościach. Zamiana ta odbywa się przy pomocy pola magnetycznego o takiej samej częstotliwości. Transformatory można podzielić na trzy podstawowe grupy ze względu zastosowania:

  • transformatory specjalne
  • transformatory energetyczne
  • transformatory małej mocy

Transformatory energetyczne można z kolei podzielić na dwie podstawowe grupy ze względu na rodzaj czynnika chłodzącego. Wyróżniamy tutaj transformatory olejowe, które są chłodzone olejem oraz transformatory powietrzne chłodzone przez powietrze. Te pierwsze najczęściej są chłodzone w obiegu otwartym. W takim systemie powietrze chłodzące jest pobierane bezpośrednio z otoczenia transformatora. Transformatory powietrzne są stosowane zazwyczaj w pomieszczeniach zagrożonych pożarem, ponieważ olej może zwiększać niebezpieczeństwo powstania pożaru. Gdy takiego niebezpieczeństwa nie ma, stosowane są transformatory olejowe umieszczone w tzw. kadzi wykonanej z blachy. Olej w transformatorze spełnia dwa zadania: jest czynnikiem chłodzącym i izolującym. [Reklama: wózki szynowe, opinie] Gospodarka olejowa stanowi niezwykle ważny element eksploatacji transformatorów. Kadź transformatora jest wypełniona olejem transformatorowym. Jej dno i pokrywa są zawsze grubsze od ścianek, przez które oddawane jest ciepło. Olej wypełnia kanały chłodzące w rdzeniu i między uzwojeniami. Dzięki temu spełnia rolę czynnika chłodzącego i izolacyjnego. Jest to możliwie dzięki zmianie gęstości i ruchowi konwekcyjnemu nagrzanego oleju. Wędruje on w górę i wzdłuż ścianek kadzi lub wewnątrz rurek chłodzących, a następnie opada w kierunku dna w miarę obniżania się temperatury.

Chłodzenie olejowe jest bardzo popularne w transformatorach dużej mocy. W takim wypadku stosuje się je z przewietrzaniem wymuszonym za pomocą wentylatorów powietrznych, wzmagających ruch powietrza. W ten sposób przyspieszane jest odbieranie ciepła z kadzi. Chłodzenie wodno-olejowe stosuje się w transformatorach największej mocy. Takie urządzenia współpracują w elektrowniach z blokami energetycznymi. Olej jest przetłaczany przez znajdującą się na zewnątrz chłodnicę wodną. Taka konwersja oleju umożliwia jego oddawanie ciepła i dalsze zmiany gęstości oraz ciągły ruch. Tego typu układ chłodzenia jest znacznie wydajniejszy od typowego chłodzenia olejowego stosowanego w urządzeniach o mniejszej mocy.

Tagi: transformator, czynnik chłodzący, olej, woda, pożar, rdzeń, kadź, uzwojenie, gęstość

Brak komentarzy!

 


Zobacz także:

Chłodzenie transformatorów

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem elektrycznym wykorzystywanym w przesyle energii elektrycznej. [Reklama: stacja lutownicza, pompa hydrauliczna] Jest on przeznaczony do zamiany układu napięć i prądów przemiennych na układ napięć i prądów o innych z wartościach. Zamiana ta odbywa się przy pomocy pola magnetycznego o takiej samej częstotliwości.

Przesył energii

Dystrybucja energii realizowana jest przez układ przesyłowy. Układ ten stanowią sieci elektroenergetyczne, które realizują zadania przesyłu i rozdziału energii elektrycznej oraz łączą elektrownie z odbiornikami. Rozdział energii elektrycznej oraz jej przetwarzanie następuje w stacjach elektroenergetycznych.

Transformatory specjalne

Transformatory można podzielić na specjalne, energetyczne i transformatory małej mocy ze względu na zastosowania. Rdzenie transformatorów małej mocy wykonuje się z materiałów magnetycznych miękkich. Takie materiały możemy podzielić na trzy podstawowe grupy. Należą do nich blachy ze stopów żelazo-niklowych lub żelazo-kobaltowych, blachy żelazokrzemowe walcowane na zimno i na gorąco oraz ferryt - najczęściej manganowo-cynkowe lub niklowo-cynkowe.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009